Klachten & Garantie

Klachtbeleid en garantie uitgelegd.

Klachten

Het kan altijd gebeuren dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Wij raden u aan klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Dit kan per e-mail of telefonisch via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0031 6 4600 1511

E-mail: [email protected]

Nadat u een klacht bij ons heeft ingediend, beoordelen wij deze. Wij proberen dan samen met u een passende oplossing te vinden. Wij zullen uiterlijk binnen 14 dagen op uw klacht reageren.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het voor consumenten in de EU  mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Garantie

Bij een klacht kijken wij altijd naar de wettelijke garantie die van toepassing is op de door u ingediende klacht. Dit betekent dat het artikel moet doen wat je redelijkerwijs van het artikel mag verwachten. Daarnaast heeft u alleen recht op garantie bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond indien deze niet is veroorzaakt door: beschadiging door opzet of roekeloosheid, onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldig onderhoud, dan wel normale slijtage.

Als uw klacht gegrond is, vergoeden wij alle kosten binnen de garantieperiode. Naast de (fabrieks)garanties gelden onverminderd de rechten die u als consument op grond van de wet heeft. Ook na het verstrijken van de (fabrieks)garantieperiode kunt u met een terechte klacht bij ons terecht. Samen proberen we een passende oplossing te vinden.